Geef uw e-mailadres op om webapplicatie de Rijkskaart te activeren op dit device.

Controleer uw e-mailadres

Activeer

Wat is Rijkskaart?

Rijkskaart maakt de organisatiestructuren binnen de Rijksoverheid overzichtelijk toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Deze interne applicatie heeft de vorm van een metrokaart en zoomt in op de meer dan 900 overheidsonderdelen.